Seminarium Oddziału Podlaskiego OSPSBHP w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku

2016-03-03

W dniu 25 lutego 2016r. w siedzibie Okręgowego Inspektorau Pracy w Białymstoku odbyło sie seminarium dla członków Ogólnopolskiego Stowaryszenia Pracowników Służb BHP - Oddział Podlaski w Białymstoku.

Seminarium prowadził Jerzy Derpa Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru.

Oddział Podlaski OSPSBHP reprezentował Prezes Oddziału - Paweł Miniuk.

Poswięcone ono było problemom związanym z minimalnymi i zasadniczymi wymaganiami dla maszyn i urzadzeń do obróbki drewna oraz bezpieczeństwem pracy przy prowadzeniu robót budowlanych.

Prelegantami byli:

  • Starszy Inspektor Pracy Specjalista - Tomasz Werdoni
  • Nadispektor Pracy - Jerzy Buraczewski

W trakcie prezentacji  była dyskusja.

 

W podsumowaniu obie strony wyrazili chęć kontynuowania współpracy w zaprezentowanej formie w celu poprawy bezpieczeństwa pracy w zakładach.