Jak dołączyć

Chcesz przystąpić do Stowarzyszenia?

Wypełnij deklarację członkowską oraz dołącz skan z uprawnieniami słuzby bhp.

Powiadomimy o zebraniu.

Prezes Oddziału

Paweł Miniuk

Konto bankowe : 09 1240 5211 1111 0010 4228 0564