Kontakt

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


Adres:
15-888 Białystok
ul. Wyszyńskiego 2/23


Email:
bialystok@ospsbhp.pl


Telefon:
Tel: (85) 745 17 15, 501 612 425