Misja i Cele

Integracja i wymiana doświadczeń zawodowych pomiedzy pracownikami prowadzącymi sprawy bhp.

 

Misja i cele określone są w Statucie umieszczonym na stronie : www.ospsbhp.pl